رییس کمیته ملی المپیک گفت: پهلوان کسی است که در دل مردم زیست می کند، با فقر و نداری مردم همدردی و همنوایی می کند. جامعه ورزش همدل و هم زبان با مردم است.

 به گزارش مرور نیوز، رضا صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک در مراسم کمک مومنانه خانواده وزنه برداری به نیازمندان بیان کرد: امروز روز تاریخی برای وزنه برداری است و به خانواده وزنه برداری تبریک می گویم. اینکه امروز آقای ربیعی آمد جای خوشبختی است و حضور او پیام روشنی برای من و علی مرادی دارد مبنی براینکه رفیقان قدیمی همیشه هوای یکدیگر را دارند. 

او ادامه داد: نسل جدید بداند اگر می خواهند نصیری، بهداد و برخواه و رضازاده بشوند باید به مقام پهلوانی برسند. پهلوان کسی است که در دل مردم زیست می کند، با فقر و نداری مردم همدردی و همنوایی می کند. جامعه ورزش همدل و هم زبان با مردم است. 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز