سعید معروف بازیکن بزرگی است آنقدر بزرگ که همه دنیا او را می شناسند و با احترام از وی یاد می کنند، می گویند اهل مطالعه است همیشه کتاب می خواند و در زندگی عادی برای خودش فلسفه ای دارد.

به گزارش مرور نیوز، جمشید حمیدی کارشناس والیبال در رابطه با اتفاقات و حواشی پیش آمده در والیبال کشور ن.شت: اما فیلسوف دوست داشتنی گاهی رفتاری را مرتکب می شود حداقل برای ما سکونشینان قابل توجیه نیست همه  ما نقطه ضعف داریم و پر از نقصان هستیم اما می خواهیم کاپیتان ما عاری از عیب باشد، مردم و به ویژه جوانانمان با قهرمانانشان زندگی می کنند و یکی از این قهرمانان سعید معروف است.

او نیازی به دفاع یا تکذیب ما ندارد ولی یاد آوری این نکته شاید خالی از لطف نباشد که یک تیم مربی، سرپرست و مدیر دارد و قانون و مقررات به آنها اجازه اعتراض قانونی را داده است پس چرا ایشان و برخی ملی پوشان  ما رفتاری را انجام می دهند که اگر  ارزش و آبروی آنان را بر باد ندهد، شان و منزلت والیبال را زیر سوال می برد، شاید ستارههای والیبال والیبال ما -از جمله آقای معروف- برای خود دلایل محکمه پسندی داشته باشند بنابر این چه اشکالی دارد در یک رسانه فرا گیر حقایق را بگویند و جلوی سو تعبیر ها و حتی هتک حرمت ها را بگیرند، حافظ وظیفه تو ثنا گفتن است و تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال.

 

 

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز