والیبال خراسان مدتها بودکه به دلیل فروپاشی باشگاههای میزان وثامن الحجج وبی تفاوتی مسولین هیات والیبال وقت تیره وتارشده بود که بابرگزاری مجمع انتخاب هیات والیبال که با حضوردکترداورزنی ریاست فدراسیون والیبال در مشهد برگزارشده بود.

به گزارش مرور نیوز، با رای شجاعانه اعضای مجمع و همت خوبی که هیات های شهرستانها ازخود نشان دادند سرانجام با انتخاب شایسته وبه حق مهندس محمدرضا حسین زاده به عنوان رییس جدید آسمان والیبال خراسان آفتابی شد.

تیروتاربودن والیبال خراسان درگذشته درشرایطی بوجودآمده بودکه سکان آن در دستان افرادی بود که مدعی بودند برای رشد والیبال خراسان پاپیش گذاشتنداما عملکردآنان در این چندسال باعث گردید والیبال خراسان به انزوا کشیده وتا جایی پیش رفت که اکثرمربیان بین المللی وپیشکسوتان والیبال خراسان به واسطه عملکرد غلط مسوولین هیات والیبال خانه نشینی را ترجیح دادند زیرا فضا بسیار آلوده بودو جای نفس کشیدن و حضوردرهیات وجودنداشت.

دراین سالها وآنهایی که مسوولیت والیبال خراسان را به هردلیلی در دست داشتند معتقد بودند که والیبال خراسان با بودن آنها زنده و پویاست اما در عمل دیدیم که نه تنها رشدی نداشت بلکه به دلیل اختلاف سلیقه به قهقرا کشیده شده بود و این در حالی که تیمهای میزان وثامن الحجج خراسان با عملکرد موفق خود در لیگ برتر شورحال وصف ناشدنی را پس از سالها به هواداران ارزانی داشته بودند.

اما این روزها و به دنبال انتخاب به حق رییس جدید هیات عنوان می کنند که باید از مسوولین گذشته والیبال خراسان و از تجربیات آنان باید استفاده کرد البته حرف درستی است اما واقعیت چیز دیگری است و آن اینکه اگر آنان عملکرد درستی داشتند چرا اجازه دادند تا آسمان والیبال خراسان تیره وتار شود.

بنابراین والیبال خراسان پس از سالها نیاز به خون تازه دارد که با روی کار آمدن مهندس حسین زاده و با بکارگیری افراد متخصص و دلسوز بتواند والیبال خراسان را به سالهای درخشان و گذشته خود بازگرداند.

امروزه والیبال خراسان به نیروهای تحصیلکرده و با دانش روز والیبال نیاز دارد تا در جاده اصلی هدایت شود. باید افکار پوسیده و سنتی را کنار گذاشت باید با علم روز دنیا پیش رفت.

بنابراین بهتر است آنانی که تیشه به ریشه والیبال خراسان در این چندسال زده بودند مدتی خانه نشینی را هم تجربه کنند بلکه از عملکردگذشته خود درس عبرتی بگیرند.

والیبال خراسان در زمینه مربیان بین المللی در کشور حرف اول را می زند حضوربیش از ۱۵ مربی بین المللی و جوان بیانگر این موضوع است که میتوان با این سرمایه های گرانبها به خوبی استفاده کرد .

مربیانی که روزگاری شاگردان بزرگی همچون امیرحسینی، مجیدتابش نژاد، فرهادظریف را پرورش داده و ستون اصلی تیم ملی را در رده مختلف شکل داده بودند.

باتلاش همین مربیان بی ادعا بازهم بازیکنانی پیراهن تیم ملی را برتن کردند که میتوان از هادی پناهی، حامدصمدی، رشیدومجتبی یوسفی، رامشینی، امین علوی، شهروز همایون فرمنش اشاره کرد که دست پرورده همین مربیان بودند که متاسفانه با عملکرد غلط هیاتهای وقت والیبال خراسان خانه نشین شده بودند که امید میرود با روی کارآمدن رییس جدید زمینه حضور این مربیان بی ادعا فراهم شده تا بازهم والیبال خراسان در صدور بازیکنان شایسته به تیمهای ملی سرآمد همه استانها باشد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز