وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان صبح امروز با سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان دیدار و گفت و گو کرد.

 به گزارش مرور نیوز، حفیظ الله والی رحیمی وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان صبح امروز در کمیته ملی المپیک ایران حاضر شد و با سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان دیدار و گفت و گو کرد.

در این جلسه مهدی علی نژاد و کیکاووس سعیدی هم حضور داشتند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز