وحید امیری در محل باشگاه پرسپولیس حاضر شد.

وحید امیری بازیکن تیم پرسپولیس که قراردادش در انتهای لیگ بیستم به پایان رسیده، برای مذاکره با مدیران پرسپولیس و تعیین تکلیف وضعیت نهایی خود هم اکنون به باشگاه پرسپولیس رفته است. 

باید منتظر ماند و دید نتیجه جلسه امیری با مدیران باشگاه پرسپولیس چه خواهد شد و آیا او در پرسپولیس خواهد ماند یا نه.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز