رئیس آکادمی ملی فوتبال بدون اینکه استعفا یا از رئیس فدراسیون حکمی مبنی بر برکناری دریافت کند، محل کارش را ترک کرد.

به گزارش مرورنیوز، محمدحسین علیزاده، رئیس آکادمی ملی فوتبال بدون اینکه استعفا کند یا حکمی مبنی بر برکناری او وجود داشته باشد، محل کارش را ترک کرد. او که هشت سال رئیس آکادمی بود، پس از ریاست مهدی تاج به کار خود ادامه داد، اما ادامه فعالیتی که صرفاً فقط حضور در آکادمی بود و رئیس جدید فدراسیون مأموریت جدیدی برای این بخش تعریف نکرد.

علیزاده که پس از شش ماه فعالیت مهدی تاج در فدراسیون متوجه شد مأموریت جدیدی برای او تعریف نمی‌شود و گویا رئیس جدید فدراسیون فوتبال برای پیش بردن کارهای آکادمی ملی فوتبال احتیاجی به او ندارد، محل کارش را ترک کرد. البته رئیس آکادمی ملی فوتبال هنوز نه استعفایی کرده و نه قهر کرده است، بلکه وقتی متوجه شده کاری برای انجام دادن نیست، وسایل خود را از آکادمی جمع کرد تا به فعالیت‌های دانشگاهی و تدریس برسد.

پس از این اتفاق که به تازگی هم رخ داده، علی کفاشیان که رابطه خوبی هم با علیزاده دارد با او تماس گرفته و جویای قضیه شده است. رئیس پیشین فدراسیون فوتبال و نایب رئیس اول مهدی تاج تصور کرده که علیزاده قهر و محل کارش را ترک کرده است، اما گویا علیزاده به رئیس پیشن خود توضیح داده که مأموریت جدیدی برای او تعریف نشده و نیازی به ماندنش در آکادمی نیست.

با این حال و در شرایطی که نه استعفایی در میان بوده و نه حکمی برای برکناری، علیزاده منتظر تصمیم مهدی تاج است تا تکلیف آکادمی ملی فوتبال را مشخص کند. آنطور که از شواهد پیداست، تاج برای علیزاده مأموریت جدیدی تعریف نکرد و احتمالاً به زودی باید شاهد تودیع و معارفه علیزاده با فرد جدیدی باشیم.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز