امروز نامه فدراسیون والیبال به کمیته ملی المپیک ارسال خواهد شد تا مقدمات خاک سپاری زنده یاد علیرضا امانی در قطعه نام آوران بهشت زهرا فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مرور نیوز، دبیر فدراسیون والیبال گفت:امروز نامه فدراسیون والیبال به کمیته ملی المپیک ار سال خواهد شد تا مقدمات خاک سپاری زنده یاد علیرضا امانی در قطعه نام آوران بهشت زهرا فراهم شود، افشار دوست افزود:در صورت اجرای بر نامه های پیش بینی شده با همکاری مهدی ایمانی ملی پوش اسبق و باجناق مرحوم امانی مراسم تشییع صبح روز یکشنبه از محل خانه والیبال انجام خواهد شد.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز