رئیس کمیته استان ها گفت: خوشبختانه انتخابات با نظارت کامل مسوولین و اعضای مجمع برگزار می شود.

به گزارش مرورنیوز، حیدر بهاروند، رئیس کمیته استان ها در رابطه با برگزاری مجمع انتخاباتی هیات های فوتبال استانها گفت: تاکنون چند مجمع هیات فوتبال در استان های کشور برگزار شده که خوشبختانه با نظارت کامل مسوولین و اعضای مجمع در هر استان بوده است.

وی افزود: انتخابات استان ها راضی کننده است و به طور قانونی و طبق اساسنامه هیات های فوتبال برگزار می شود. نظارت کاملی بر مجمع های ریاست هیات فوتبال ها وجود دارد و تعیین کننده رئیس هر هیات اعضای مجمه هستند.

بهاروند در پایان گفت: بالاترین مرجع برای تعیین رئیس هیات فوتبال، اعضای آن هستند که خوشبختانه چند مجمعی که اخیرا برگزار شده، بدون مشکل و با رضایت کامل اعضا و مسوولین بوده است.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز