حمایت از فلسطین و انزجار از رژیم غاصب صهیونیستی در سرزمین میزبان جام جهانی در جریان برگزاری این مسابقات کانون توجهات رسانه‌ها و افکار عمومی جهانیان قرار گرفته است.

به گزارش مرور نیوز به نقل از روزنامه لبنانی البناء، دیدارهای جام جهانی ۲۰۲۲ در قطر در جریان است و در این دور از مسابقات که از یکی از کشورهای عربی و در حاشیه خلیج فارس برگزار می‌شود، دو رقیب توجهات را به خود جلب کرده است، رقبایی که در مسابقات حضور ندارند اما رقابت آن‌ها بر ورزشگاههای جام جهانی سایه افکنده است. حمایت از فلسطین و انزجار از رژیم غاصب صهیونیستی در سرزمین میزبان جام جهانی در جریان برگزاری این مسابقات کانون توجهات رسانه‌ها و افکار عمومی جهانیان قرار گرفته است.

در حاشیه جام جهانی قطر، رقابت آشکار بین مسیر عادی‌سازی روابط حکام عرب با رژیم اشغالگر اسرائیل و مسیر مقاومت و همبستگی با مردم فلسطین وضعیت تعیین کننده‌ای را به وجود آورده است. رسانه‌های اسرائیلی از خبرنگاران خود که به بهانه جام جهانی در قطر حاضر شدند انتظار داشتند که خبرها و مصاحبه‌هایی مخابره کنند که مردم کشورهای حاشیه خلیج فارس به عنوان میزبانان جام جهانی به ویژه آن‌هایی که حکومت هایشان با رژیم صهیونیستی توافق عادی‌سازی روابط امضا کرده اند، به عادی‌سازی روابط با این رژیم اشغالگر افتخار کنند و جشنواره عادی‌سازی را پوشش دهند اما مخالفت مردم منطقه با بقای اسرائیل و بایکوت کردن این رژیم و حمایت از فلسطین و پیروی از آرمان آن و رد عادی‌سازی روابط با رژیم اشغالگر، نتیجه نا امید کننده ای نصیب صهیونیسها کرد و آرزوهای آنها را بر باد داد و باعث وحشت و نگرانی سران تل آویو در مورد آینده رژیم صهیونیستی شد و نشان داد که توافق‌های عادی‌سازی که حکومتهای عربی با رژیم اشغالگر صهیونیستی امضا کرده‌اند، چیزی جز جوهری روی کاغذ نیست و در بین ملت های عرب جایی ندارد.

به زبان جام جهانی، فلسطین - با برافرشته بودن پرچم خود در تمام مسابقات و تکرار نامش بر سر زبانها در همه مناسبت ها- به دور نهایی صعود کرد و در مقابل، رژیم اسرائیل در همان دور اول با یک ضربه پنالتی قاطع - که در صدای تماشاگران عربی و غیر عربی در همبستگی با ملت فلسطین و مخالفت با صهیونیستها تجلی یافت- از دور مسابقات حذف شد.