‌مسیر رشد و توسعه انجمن های بین المللی از جمله ساواته از طریق لحاظ شدن جایگاه مستقل انجمن ها در اساسنامه وزارت ورزش و‌جوانان می گذرد که هر انجمن، تشکیلاتی فنی و اجرایی دارای استقلال عملکردی است.

به گزارش مرور نیوز، ساواته در ایران، دارای تشکیلاتی قانونی و دارای ثبت رسمی و اساسنامه ای جامع است. به دلیل رعایت قوانین بین المللی که اتفاقا با شرایط و بسترهای فعالیت در داخل نیز منافاتی ندارد، طی سال های گذشته مکاتباتی با وزارت ورزش انجام شد تا این هنر رزمی اصیل و‌ مورد تایید کمیته بین المللی المپیک، در بستر منطقی و اصولی لازم فعالیت های خود را تداوم بخشد.

متاسفانه برخی تصمیمات غیر ورزشی باعث ایجاد شرایطی غیر منطقی برای انجمن های رسمی بین المللی شده است. قابل توجه اینکه علاوه بر نامه فوق، تاکنون دو ‌نامه رسمی از فدراسیون بین المللی ساواته خطاب به وزیر ورزش ارسال شده که در آن ها بر چند محور تاکید شده است:

۱- به رسمیت نشناختن فدراسیون ورزش های رزمی و هر فدراسیون دیگری با ساختار و ماهیت رزمی.

۲- تاکید بر جایگاه قانونی و‌ عضویت رسمی انجمن ساواته ایران به ریاست حمیدرضا حصارکی به عنوان نخستین و تنها عضو فدراسیون بین المللی و‌کنفدراسیون آسیا.

۳- حمایت قاطع از ریاست حمیدرضا حصارکی.

۴- تاکید بر عدم دخالت وزیر در امور مربوط به ساواته و ضرورت رعایت اساسنامه های جهانی، آسیایی و ‌ملی ساواته.

‌مسیر رشد و توسعه انجمن های بین المللی از جمله ساواته از طریق لحاظ شدن جایگاه مستقل انجمن ها در اساسنامه وزارت ورزش و‌جوانان می گذرد. هر انجمن، تشکیلاتی فنی و اجرایی دارای استقلال عملکردی است. انتظار می رود، وزارت ورزش و‌جوانان با اتخاذ سیاست حمایت از انجمن ها و روسای آنها که اتفاقا عالی ترین کرسی های بین المللی ورزش ایران نیز توسط همین مدیران کسب شده است، عملا به رشد و‌ توسعه مطلوب این رشته ها کمک نماید.

 

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز