مدیر سازمان تیم های ملی در آیین سنتی برافراشتن خیمه حضور یافت.

به گزارش مرورنیوز، محمد رضا ساکت که بامداد جمعه همراه تیم ملی از سفر ازبکستان به ایران بازگشت روز جمعه در مراسم برافراشتن خیمه مسجد هارونیه اصفهان حضور یافت.

وی امروز به تهران مراجعت کرد تا پیگیر امور مربوط به تیم ملی باشد.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز