باشگاهی در یونان عامل نجات کودکان از مرگ شده است.

به گزارش مرورنیوز، باشگاه المپیاکوس یونان با یونیسف قرارداد همکاری 3 ساله بسته و در مدت همکاری به کمک برنامه‌های این سازمان به هزاران کودک در کشور آفریقایی چاد فرصت زنده ماندن و ادامه تحصیلات را داده است.

 المپیاکوس در مدت همکاری با یونیسف متعهد شده در 190 کشور از 5 قاره دنیا اقدامات خیریه‌ای از قبیل اختصاص بخشی از درآمد سالانه باشگاه به ساخت مدرسه و بیمارستان انجام دهد.

 با این اوصاف در حال حاضر المپیاکوس خیرترین تیم جهان است.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز