زمان‌بندی دیدارهای تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان در جام بین قاره‌ای مشخص شد.

به گزارش مرورنیوز، به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، رقابت‌های جام بین قاره‌ای فوتبال ساحلی جهان با حضور هشت تیم آبان‌ماه امسال در دبی برگزار خواهد شد. زمان‌بندی رقابت‌های جام بین قاره‌ای فوتبال ساحلی جهان به شرح زیر است:

*مرحله گروهی:
11 آبان ماه 95
بازی 1 - گروه A: تاهیتی - لهستان، ساعت 16:15 به وقت محلی (ساعت 15:45 به وقت تهران)
بازی 2 - گروه A: امارات - برزیل، ساعت 17:30 به وقت محلی (ساعت 17 به وقت تهران)
بازی 3 - گروه B: آمریکا - ایران، ساعت 18:45 به وقت محلی (ساعت 18:15 به وقت تهران)
بازی 4 - گروه B: روسیه - مصر، ساعت 20 به وقت محلی (ساعت 19:30 به وقت تهران)

12 آبان ماه 95
بازی 5 - گروه A: امارات - تاهیتی، ساعت 16:15 به وقت محلی (ساعت 15:45 به وقت تهران)
بازی 6 - گروه A: برزیل - لهستان، ساعت 17:30 به وقت محلی (ساعت 17 به وقت تهران)
بازی 7 - گروه B: مصر - ایران، ساعت 18:45 به وقت محلی (ساعت 18:15 به وقت تهران)
بازی 8 - گروه B: روسیه - آمریکا، ساعت 20 به وقت محلی (ساعت 19:30 به وقت تهران)

13 آبان ماه 95:
بازی 9 - گروه B: آمریکا - مصر، ساعت 16:15 به وقت محلی (ساعت 15:45 به وقت تهران)
بازی 10 - گروه A: لهستان - امارات، ساعت 17:30 به وقت محلی (ساعت 17 به وقت تهران)
بازی 11 - گروه A: تاهیتی - برزیل، ساعت 18:45 به وقت محلی (ساعت 18:15 به وقت تهران)
بازی 12 - گروه B: ایران - روسیه، ساعت 20 به وقت محلی (ساعت 19:30 به وقت تهران)

14 آبان ماه 95:
*دیدارهای پلی‌آف :
بازی 13 - ساعت 16:15 به وقت محلی (ساعت 15:45 به وقت تهران)
بازی 14 - ساعت 17:30 به وقت محلی (ساعت 17 به وقت تهران)

*مرحله نیمه نهایی:
بازی 15 - ساعت 18:45 به وقت محلی (ساعت 18:15 به وقت تهران)
بازی 16 - ساعت 20 به وقت محلی (ساعت 19:30 به وقت تهران)

15 آبان ماه 95:
* دیدارهای پلی‌آف:
بازی 17 - ساعت 16:15 به وقت محلی (ساعت 15:45 به وقت تهران)
بازی 18 - ساعت 17:30 به وقت محلی (ساعت 17 به وقت تهران)

* مرحله نهایی:
بازی 19 - ساعت 18:45 به وقت محلی (ساعت 18:15 به وقت تهران)
بازی 20 - ساعت 20 به وقت محلی (ساعت 19:30 به وقت تهران)

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز