سایت رسمی فدراسیون جهانی جودو نام درخشان را به عنوان رئیس فدراسیون جودوی ایران اعلام کرد.

به گزارش مرورنیوز، سایت رسمی فدراسیون جهانی جودو در بخش فدراسیون‎های ملی خود، نام محمد درخشان را به عنوان رئیس فدراسیون جودوی کشورمان درج کرد.

پیش از این شنیده می‎شد که فدراسیون جهانی جودو انتخابات فدراسیون کشورمان را به رسمیت نشناخته است.

 
عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز