رئیس کمیته استیناف می‌گوید بدلیل نقص جلسه دادرسی در کمیته انضباطی در خصوص داربی مازندران، حکم انضباطی این دیدار نقض شد.

به گزارش مرور نیوز، علیرضا صالحی، رئیس کمیته استیناف در خصوص پرونده مربوط به تخلفات تماشاگران منتسب به تیم های نساجی قائم شهر و خونه به خونه بابل گفت: با توجه به نقص مربوط به رسمیت جلسه دادرسی در کمیته انضباطی، حکم صادره از سوی کمیته استیناف نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به کمیته انضباطی اعاده شد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز