رای کمیته انضباطی فدراسیون والیبال درباره شکایت فرهاد قائمی و مجتبی میرزاجان‌پور از باشگاه پیکان صادر شد.

به گزارش مرور نیوز به نقل از سایت فدراسیون والیبال، جلسه کمیته انضباطی فدراسیون والیبال برای رسیدگی به درخواست فرهاد قائمی مبنی بر دریافت الباقی مطالبات قراردادش از باشگاه پیکان در لیگ برتر والیبال سال 1394 تشکیل شد.

فرهاد قائمی و مجتبی میرزاجان‌پور در این نشست در تشریح درخواست خود اظهار داشتند: مبلغی بابت مانده طلب او از باشگاه پیکان است که این مبلغ بابت اصل قرارداد و  10 درصد سهم فدراسیون و بابت 10 درصد مذکور در تبصره 2 ماده 3 قرارداد به عنوان پاداش راهیابی به فینال طلبکار هستیم.

کمیته انضباطی در نهایت پس از شنیدن اظهارات مدیرعامل باشگاه پیکان و نماینده حقوقی این باشگاه، رای زیر را صادر کرد:

نظر به اینکه فرهاد قائمی و مجتبی میرزاجان‌پور در لیگ برتر والیبال سال 1394 مبادرت به انعقاد قرارداد با باشگاه پیکان کرده اند که نسخه ای از قرارداد موصوف در سازمان لیگ موجود است و نظربه اینکه مبلغی بابت اصل قرارداد طلبکار هستند، همچنین مطابق ماده سه قرارداد باشگاه با بازیکن، پرداخت سهم فدراسیون موضوع بند 8 ماده 8 (8-8) آئین نامه سازمان لیگ در تعهد باشگاه قرار گرفته است و با امعان نظر به اینکه مطابق دستورالعمل فدراسیون مبلغ ده درصد سهم بازیکنان تیم ملی به عنوان پاداش اعضاء تیم ملی به خود آنها اختصاص یافته است و این موضوع در 31 شهریور طی نامه شماره 275/96721 به باشگاه پیکان اعلام شده است، بنابراین با استناد به آئین نامه سازمان لیگ به ویژه بندهای 13 و 16 ماده 9 آیین نامه مذکور باشگاه پیکان به پرداخت جمعاً معادل 235 میلیون تومان در وجه فرهاد قائمی و 235 میلیون تومان در وجه مجتبی میرزاجان‌پور محکوم شد. در خصوص ده درصد مبلغ پاداش راهیابی به فینال اگر چه تیم پیکان به فینال راه پیدا کرده است و مطابق تبصره 2 ماده 3 قرارداد این مبلغ به بازیکن تعلق می گیرد اما از آنجا که پرداخت این مبلغ مقید به تصویب مدیرعامل شده است و مطابق اعلام باشگاه در صورت جلسه مضبوط در فدراسیون مورخ 23 شهریور 1395 برای فرهاد قائمی و مجتبی میرزاجان‌پور به تصویب نرسیده است، باشگاه تکلیفی به پرداخت آن نخواهد داشت.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز