چندی پیش مقرر گردید تا زورخانه های دولتی کشور برای اداره و ادامه فعالیت خود به مزایده گذاشته شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مروز نیوز، چندی پیش علی دادگر (سرپرست فدراسیون) طی درخواستی کتبی از دکتر گودرزی (وزیر ورزش و جوانان)، خارج شدن زورخانه ها از لیست اماکن واگذاری به غیر را خواستار شد تا به صورت رایگان در اختیار هیئت های پهلوانی و زورخانه ای استانها قرار گیرد.

بر همین اساس دکتر گودرزی (وزیر ورزش و جوانان) در هامش درخواستی که علی دادگر  برای ایشان فرستاده بود، دستور خارج شدن زورخانه ها از لیست اماکن قابل واگذاری و از طریق مزایده را صادر کرد.

بنابراین گزارش دکتر گودرزی خطاب به دکتر سیدنصراله سجادی (معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای)، دکتر سید مناف هاشمی (معاون پشتیبانی و توسعه منابع وزارت ورزش و جوانان) و مهندس مصطفی مدبر (مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی) در هامش این نامه درخواستی آورده است: آقایان دکتر سجادی، دکتر هاشمی و مدبر"زورخانه ها ضروری است از شمول اماکن قابل اجاره خارج شوند. هیچگونه توجیهی برای اجاره این اماکن وجود ندارد. 3 مهرماه 1395"

تصویر درخواست علی دادگر و هامش دکتر گودرزی در زیر آمده است:photo_2016-10-01_13-24-17

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز