رقابت‌های کشتی فرنگی و آزاد قهرمانی نوجوانان آسیا و گزینشی المپیک مشخص شد.

به گزارش مرور نیوز به نقل از فدراسیون کشتی، برنامه رقابت های کشتی قهرمانی نوجوانان و گزینشی المپیک نوجوانان 2018 آرژانتین روزهای 20 تا 23 اردیبهشت ماه در شهر تاشکند ازبکستان برگزار می‌شود.

چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه:

ساعت 14: قرعه کشی اوزان 45، 48، 51، 55، 60، 92 و 110 کیلوگرم کشتی فرنگی

پنجشنبه 20 اردیبهشت ماه:

ساعت 8:30 تا 9: وزن کشی اوزان 45، 48، 51، 55، 60، 92 و 110 کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت 10:30 تا 13:30 و 18 تا 20 : مسابقات مقدماتی، شانس مجدد، رده بندی و فینال اوزان 45، 48، 51، 55، 60، 92 و 110 کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت 13: قرعه کشی اوزان 65، 71 و 80 کیلوگرم کشتی فرنگی

جمعه 21 اردیبهشت ماه:

ساعت 8:30 تا 9: وزن کشی اوزان 65، 71 و 80 کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت 10:30 تا 13:30 و 18 تا 20 : مسابقات مقدماتی، شانس مجدد، رده بندی و فینال اوزان 65، 71 و 80 کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت 13: قرعه کشی اوزان 65، 71 و 80 کیلوگرم کشتی آزاد

شنبه 22 اردیبهشت ماه:

ساعت 8:30 تا 9: وزن کشی اوزان 65، 71 و 80 کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت 10:30 تا 13:30 و 18 تا 20 : مسابقات مقدماتی، شانس مجدد، رده بندی و فینال اوزان 65، 71 و 80 کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت 13: قرعه کشی اوزان 45، 48، 51، 55، 60، 92 و 110 کیلوگرم کشتی آزاد

یکشنبه 23 اردیبهشت ماه:

ساعت 8:30 تا 9: وزن کشی اوزان 45، 48، 51، 55، 60، 92 و 110 کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت 10:30 تا 13:30 و 18 تا 20 : مسابقات مقدماتی، شانس مجدد، رده بندی و فینال اوزان 45، 48، 51، 55، 60، 92 و 110 کیلوگرم کشتی آزاد

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز