فدراسیون فوتبال در خصوص احکام سرپرست سازمان لیگ و عضو موقت هیئت رئیسه که روز گذشته (شنبه) از سوی تاج صادر شد، توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش مرور نیوز، به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، به دنبال صدور احکام سرپرستی نایب رئیس دوم فدراسیون و عضو موقت هیئت رئیسه فدراسیون و درج برخی اخبار و اظهارنظرها فدراسیون فوتبال اطلاعیه صادر کرد.

متن اطلاعیه به این شرح است:

باتوجه به صدور حکم عضو موقت هیئت رئیسه برای محمود اسلامیان، لازم به توضیح است که حسب بند 7 ماده 33 اساسنامه فدراسیون که اشعار دارد "چنانچه هر یک از اعضای هیئت رئیسه مستعفی برکنار یا فوت نمایند، پست وی تا مجمع عادی بعدی توسط هیئت رئیسه جایگزین می‌شود مگر اینکه در این اساسنامه، موارد دیگری پیش‌بینی شده باشد." با تصمیم و پیشنهاد هیئت رئیسه فدراسیون محمود اسلامیان به سمت عضو موقت هیئت رئیسه فدراسیون منصوب تا در مجمع آتی برای کسب آرای مجمع عمومی فدراسیون به اعضا معرفی شود.

از سوی دیگر با توجه به اساسنامه فدراسیون پیشنهاد افراد برای تصدی پست نایب رئیسی فدراسیون به‌عهده رئیس فدراسیون بوده و از این‌رو حیدر بهاروند بنا بر پیشنهاد رئیس و تأیید هیئت رئیسه برای تصدی سرپرستی این پست معرفی تا پس از پیشنهاد به مجمع عمومی رأی گیری انجام شود.

این پست‌ها موقت بوده و قطعیت یافتن آن منوط به تصویب مجمع عمومی فدراسیون خواهد بود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز