الهه احمدی در مرحله فینال تفنگ سه وضعیت رقابت های تیراندازی جام جهانی مونیخ توانست با کسب ۴۵۵.۴ امتیاز در رده اول ایستاد و قهرمان شود.

به گزارش مرور نیوز، الهه احمدی در مرحله فینال تفنگ سه وضعیت رقابت های تیراندازی جام جهانی مونیخ توانست با کسب ۴۵۵.۴ امتیاز در رده اول ایستاد و قهرمان شود. دونگ چن و بین بین ژانگ نمایندگان چین به ترتیب در رده های دوم و سوم ایستادند.

احمدی در مرحله مقدماتی با ۱۱۷۶.۶۳ امتیاز در رده هشتم ایستاده و به فینال رسیده بود.

همچنین در پایان مرحله مقدماتی تپانچه بادی ۱۰ متر سارا میرابی در رده ۵۶، گلنوش سبقت اللهی در رده ۵۸ و هانیه رستمیان در رده ۹۲ قرار گرفتند و از رسیدن به فینال این ماده بازماندند.

این تیراندازان در مرحله مقدماتی در قالب دو گروه رقابت کردند. گلنوش سبقت اللهی در گروه یک با ۵۹ تیرانداز دیگر رقابت کرد و با کسب امتیاز ۵۶۵.۱۲ در رده ۲۹ ایستاد. سارا میرابی و هانیه رستمیان نیز در این ماده در گروه ۲ رقابت کردند و به ترتیب با کسب امتیاز ۵۶۵.۱۳ و ۵۵۶.۱۰ در رده های بیست و نهم و چهل و هفتم گروه های خود قرار گرفتند.

در ادامه این رقابتها فردا میکس تیمی تفنگ بادی و تپانچه بادی انجام خواهد شد و ایران در هر ماده دو تیم خواهد داشت.

نتایج کامل نمایندگان ایران در رقابت‌های تیراندازی جام جهانی مونیخ تاکنون به شرح زیر است:

مرحله مقدماتی تپانچه بادی ۱۰ متر زنان:

۵۶ - سارا میرابی - ۵۶۵.۱۳

۵۸ - گلنوش سبقت اللهی - ۵۵۶.۱۰

۹۲ - هانیه رستمیان - ۵۶۵.۱۲

مرحله مقدماتی تفنگ سه وضعیت زنان:

۸- الهه احمدی – ۱۱۷۶.۶۳ - فینالیست

۳۲ – مه لقا جام بزرگ – ۱۱۶۸.۵۹

مرحله انتخابی تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت زنان:

گروه یک:

۱۸- مه لقا جام بزرگ ۱۱۶۶.۶۰

گروه ۲:

۳۵- الهه احمدی - ۱۱۵۶.۴۳

۳۹- نجمه خدمتی - ۱۱۵۳.۴۵

*تفنگ ۱۰ متر بادی مردان:

۳۴- امیر محمد نکونام – ۶۲۶.۴

۴۵- مهیار صداقت – ۶۲۵.۱

۵۰- امیر سیاووش ذوالفقاریان – ۶۲۴.۶

 

 مقدماتی تپانچه ۲۵ متر زنان (دقت):

۴۲- گلنوش سبقت‌اللهی - ۲۸۵.۶

۵۳- سارا میرابی - ۲۸۴.۶

۶۹- هانیه رستمیان - ۲۸۱.۶

مقدماتی تپانچه ۲۵ متر مجموع دقت و سرعت:

۳۹- هانیه رستمیان - ۵۷۴.۱۷

۷۰- گلنوش سبقت‌اللهی - ۵۶۵.۱۱

۸۵- سارا میرابی - ۵۵۶.۷

 

انتخابی تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت مردان:

 گروه یک:

۲۸- پوریا نوروزیان - ۱۱۶۶.۵۳

۴۰- مهیار صداقت - ۱۱۵۶.۴۰

گروه ۲:

۳۹ حسین باقری ۱۱۵۴.۵۱

 

مرحله مقدماتی تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت مردان:

۶۵ - پوریا نوروزیان - ۱۱۶۳.۵۰

تفنگ ۱۰ متر بادی زنان:

۲۶- آرمینا صادقیان - ۶۲۶.۴

۶۷- نجمه خدمتی - ۶۲۲.۰

۸۸- نرجس امامقلی - ۶۲۰.۲

 

مرحله مقدماتی تپانچه بادی مردان:

۴۱- ابراهیم برخورداری - ۵۷۵.۱۶

۴۹- وحید گلخندان - ۵۷۳.۲۲

۶۸- محمد احمدی - ۵۷۱.۱۱

در جدول اضافه ها نیز نمایندگان ایران رقابت کردند. نتایج نمایندگان ایران به ترتیب قرار گرفتن در جدول به شرح زیر است.

تفنگ ۱۰ متر مردان -۲۸ تیرانداز

۲ – حسین باقری – ۶۲۸.۶

۴ - پوریا نوروزیان – ۶۲۶.۹

تفنگ ۱۰ متر زنان - ۳۵ تیرانداز

۳ - الهه احمدی – ۶۲۸.۶

تفنگ سه وضعیت مردان -۳۲ تیرانداز

۲۴- امیر محمد نکونام -  ۱۱۵۱.۴۹

۲۵ – امیر سیاووش ذوالفقاریان – ۱۱۵۰.۴۹

تفنگ سه وضعیت زنان -۲۶ تیرانداز

۹ – آرمینا صادقیان -۱۱۶۸.۴۵

تپانچه ۱۰ متر -۱۱ تیرانداز

۴ – آمیتیس جعفری – ۵۷۴.۲۰

تپانچه ۲۵ متر -۱۹ تیرانداز

۱۸ – آمیتیس جعفری – ۵۵۳.۱۲

رقابت‌های تیراندازی جام جهانی مونیخ از یکم خرداد آغاز شده و تا هشتم خرداد ادامه دارد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز