تیم کاسپین قزوین این روزها با مشکلات مالی سر و کله می زنند که باعث شده یوسف نادریان نسبت به کار کردن در این تیم دلسرد شود.

یوسف نادریان در خصوص وضعیت تیمش به خبرنگار مرور نیوز گفت: در حال حاضر وضعیت تیم خوب نیست به دلیل این که مشکل مالی جلوی همه کارهای تیم را گرفته و نمی گذارد که برنامه هایمان را اجرا کنیم. به همین دلیل من در هفته گذشته چند روز تمرینات را تعطیل کردم تا شاید مدیران تیم به خودشان بیایند و این سنگ بزرگ را از سر راهمان بردارند.

وی در ادامه افزود: با توجه به عوض شدن مدیر عامل جدید و آمدن ململی، نماینده قزوین وارد فاز تازه ای شده وی که شهردار بیدستان یکی از توابع قزوین است قول داده تا حداقل 5 روز آینده مشکل مالی را حل کند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز