رییس کمیته ملی المپیک تاکید کرد: پذیرش زنان در ورزشگاه ها به ارزش های اخلاقی این جامعه می افزاید و چیزی از آن کم نمی کند از طرفی چه تفاوتی بین محیط های دیگر مثل دانشگاه و ورزشگاه وجود دارد و چه تمایزی هست، اگر حضور خانواده ها در محیط های دیگر ضرورت دارد، حضور آنها در ورزشگاه هم ضرورت دارد .

به گزارش مرور نیوز، سید رضا صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک در حاشیه دیدار تیم ملی بسکتبال ایران و قزاقستان که با حضور خانواده ها برگزارشد در گفتگو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، اصل حضور تماشاگران در بازی های ملی را مورد توجه قرار داد و گفت: این حضور در بازی های ملی می تواند حضور ملی جامعه خصوصا خانواده ها باشد که نشاط افزونتری را إیجاد کند.

توضیح داد: ما بطور طبیعی نباید مرزبندی های جنسیتی برای حضور در ورزشگاه ها ایجاد کنیم  چرا که جامعه ما به مبانی و ارزش های اخلاقی باور دارد.

رییس کمیته ملی المپیک حضور خانواده ها در بازی های ملی بسکتبال و والیبال همچنین حضور خانم ها و آقایان در ورزشگاه آزادی را که به هنگام پخش بازی های تیم ملی فوتبال رقم خورد حضور خوب و با  رعایت ارزش ها و مرزبندی های اخلاقی نام برد که به همت وزارت ورزش و جوانان صورت گرفته و اظهار داشت: با این حضور نشاط ، سرزندگی و شور در جامعه ایجاد شد.

صالحی امیری با بیان این مهم که امروز بیش از هر زمان دیگری به نشاط اجتماعی نیاز داریم، ادامه داد: در جامعه امروز باید شور، نشاط و تخلیه اجتماعی شکل بگیرد از طرفی با شرایطی که امروز در کشور داریم بیش از هر زمان دیگری نفی نگاه جنسیتی را در کشور تقویت می کند.

رییس کمیته ملی المپیک اظهار داشت: ما باید باور داشته باشیم زنان ما همچون مردان دارای شرافت، اخلاق و معرفت هستند بنابراین باید از اتهام و انگ زنی نابه جا به شدت پرهیز کنیم.

صالحی أمیری تاکید کرد: پذیرش زنان در ورزشگاه ها به ارزش های اخلاقی این جامعه می افزاید و چیزی از آن کم نمی کند از طرفی چه تفاوتی بین محیط های دیگر مثل دانشگاه و ورزشگاه وجود دارد و چه تمایزی هست، اگر حضور خانواده ها در محیط های دیگر ضرورت دارد، حضور آنها در ورزشگاه هم ضرورت دارد .

صالحی امیری در ادامه با بیان اینکه نیمی  از دانشگاه ها را زنان در اختیار دارند، اظهار داشت: همین وضعیت در پارک ها، بازار و ادارات وجود دارد بطوریکه در ادارات زنان و مردان در کنار هم به دولت کمک می کنند به همین دلیل باید بپذیریم که حضور زنان در ورزشگاه ها ایجاد چالش نمی کند مگر آنکه بخواهیم چالش را از بیرون به جامعه ورزش تزریق کنیم.

رییس کمیته ملی المپیک با اشاره به نشاط و سرزندگی خانم ها و آقایان در بازی تیم های ملی بسکتبال ایران و قزاقستان اظهار داشت: این ها بخشی از جامعه ملی ما هستند و اگر اشکالاتی هم بعضی مواقع رخ دهد با تذکر قابل حل است  و نباید نسبت به جامعه ملی اتهام و انگ زنی را روا بداریم.

او جامعه بزرگ ایران را اخلاق مدار و وفادار خواند و تصریح کرد: همه زنان در جامعه ایران عفیف، شریف و  با فضیلت هستند و مردان هم انسان های با غیرت و با شرف هستند و هیچ مشکلی در محیط ورزش به لحاظ جنسیتی نمی بینیم.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز