اسامی برترین فرنگی کاران ماه جهان از سوی اتحادیه جهانی کشتی اعلام شد.

به گزارش مرور نیوز، اتحادیه جهانی کشتی اسامی برترین فرنگی کاران ماه جهان را اعلام کرد که نام محمد علی گرایی در صدر برترین های وزن 77 کیلو گرم به چشم می خورد.

اسامی برترین فرنگی کاران ماه جهان به شرح زیر است:

55کیلوگرم: 1- اکرم اوزتورک( ترکیه)2- خورلان زاکانشا ( قزاقستان)3- عبدالکریم فرقات (الجزایر)

60 کیلوگرم:1-کانایبک ژولچوبکوف(قرقیزستان)2-اورتا سانچز (کوبا)3-سرگئی املین (روسیه)

63کیلوگرم:1-آماتوف )قرقیزستان)2-حسن احمد محمد (مصر)3-میهای میهوت (رومانی)

67کیلوگرم:1-آلمات کبیسپایف (قزاقستان)2-اسماعیل بوررو (کوبا)3-آرتم سورکوف (روسیه)

72کیلوگرم:1- بالینت کورپاسی(مجارستان)2-دمیو ژادرائف( قزاقستان)3-آدام کوراک( روسیه)

77 کیلوگرم:1- محمد علی گرایی (ایران)2- آریل باتیستا ( کوبا)3- رومن ولاسوف (روسیه)

82 کیلوگرم:1- دانیل الکساندروف (بلغارستان)2- لاژلو زابو (مجارستان)3- اتابک عزیزبکوف( قرقیزستان)

87 کیلوگرم: 1-خوسین موتسولگوف( قزاقستان)2- روبرتی کوبلیشیویلی (گرجستان)3- بخان اوزدوئف ( روسیه)

97کیلوگرم:1- بالاژ کیس (مجارستان)2- اورخان نوریف (آذربایجان)3- جنگ ایلدم (ترکیه)

130 کیلوگرم:1- بالینت لام (مجارستان)2- آلین آلکسوک (رومانی)3-اسکار هیندس(کوبا)

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز