سمپوزیوم ملی «اقتصاد مقاومتی در ورزش؛ اقدام و عمل» ۲۵ مهرماه در وزارت ورزش و جوانان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مرور نیوز، به نقل از پژوهشگاه علوم ورزشی، این سمپوزیوم ملی اقتصاد مقاومتی در ورزش با هدف شناسایی راه‌کارها، اقدامات و برنامه ‌های عملی در راستای اجرای سیاست‌ های اقتصاد مقاومتی در ورزش کشور، فراهم آوردن زمینه ‌های لازم جهت ایجاد انسجام و همسویی در اقدامات و برنامه ‌ها و به اشتراک گذاشتن تجارب، دیدگاه‌ ها و اقدامات عملی در بین مدیران، کارشناسان، اساتید، دانشجویان و سایر علاقه مندان برگزار خواهد شد.

این سمپوزیوم در قالب یک نشست تخصصی برگزار خواهد شد و مدیران سطوح عالی وزارت ورزش و جوانان، ادارات ورزش و جوانان استانها، فدراسیون های ورزشی، باشگاه های ورزشی مطرح کشور، دانشگاه های مطرح و شرکت های خصوصی به سخنرانی و ارائه تجارب و برنامه ها و اقدامات کاربردی خود در راستای توسعه اقتصاد مقاومتی خواهند پرداخت.

همچنین در این سمپوزیوم صاحب نظران و کارشناسان اقتصاد مقاومتی از دانشگاه ها، نهادهای قانون گذاری و نظارتی به بحث و تحلیل و تجمیع برنامه ها و اقدامات مطرح شده می پردازند.

یافته های این سمپوزیوم در جایگاه مهم ترین راهکارها و برنامه های پیشنهادی جهت توسعه اقتصاد مقاومتی در ورزش کشور است و می تواند راهنما و دستورکاری برای سازمان های اجرایی، کسب و کارهای ورزشی و نهادهای نظارتی و قانون گذاری کشور محسوب شود.

«سمپوزیوم ملی اقتصاد مقاومتی در ورزش؛ اقدام و عمل» روز یکشنبه ۲۵ مهرماه ۱۳۹۵ در ساختمان شماره یک وزارت ورزش و جوانان برگزار خواهد شد. به شرکت کنندگان در این سمپوزیوم، گواهی شرکت در دوره از سوی پژوهشگاه علوم ورزشی و وزارت ورزش و جوانان اعطاء می شود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز