ترکیب تیم های ملی هند و تایلند مشخص شد.

به گزارش مرور نیوز، تا لحظاتی دیگر تیم‌های ملی تایلند و هند به مصاف هم می روند و ترکیب هر دو تیم به شرح زیر است :

ترکیب تیم ملی تایلند: چاتچای بوتپروم، تراتون بونماتان، چالرم پونگ کرتکایف، پانسا هم‌ویبون، تیتیفان پانگ‌جان، آدیساک کریسورن، تیراسیل دانگدا، سانراوات دچیمیتر، چاناتیپ سونگ‌ک ریسیم، تریستان دو، سوپاچای چادد. 

ترکیب تیم ملی هند: کریپریت سینگ ساندو، سوپ‌هاسیش بوس، ساندش، آلیرود تاپا، سونیل چیتری، محمد آشیک کورونیان، پرونای پادلر، اودانتا سینگ کوما، هالیچاران نارزاری، پریتان کوتان، آناس اداتودیکا.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز