مسئولان باشگاه تراکتورسازی یک هفته به مهاجم اسکاتلندی خود فرصت دادند.

به گزارش مرور نیوز، لی اروین مهاجم تراکتورسازی از دوماه قبل به بهانه بیماری به ایران برنگشت. از این رو تراکتوری ها منتظر بازگشت این بازیکن شدند اما تا این لحظه نیز او به تبریز برنگشته است. به همین خاطر مسئولان تراکتور یک هفته به اروین فرصت داده اند تا او برگردد و بعد از حضور در جلسه با مسئولان باشگاه تکلیف خود را روشن کند.

در صورتی که مهاجم اسکاتلندی در پایان مهلت یک هفته ای به ایران برنگردد، مسئولان تراکتورسازی از اروین به فیفا شکایت خواهند کرد تا تکلیف او توسط مراجع قضایی فدراسیون جهانی مشخص شود. همچنین تراکتورسازان نیز با خارج کردن نام اروین از لیست بازیکنان خود بازیکن خارجی دیگری را جایگزین خواهند کرد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز