بعد از مدتی فعالیت در سمت سرپرست، احمدی به عنوان معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش منصوب شد.

به گزارش مرور نیوز، عبدالحمید احمدی که تا چندی پیش در سمت معاونت فرهنگی وزارت ورزش فعالیت می کرد، با ادغام معاونت های همگانی و فرهنگی به عنوان سرپرست در این 2 حوزه به کار خود ادامه داد؛ در شرایطی که شعبانی بهار از معاونت همگانی به فدراسیون تیراندازی با کمان رفت.

بعد از چند ماه سرپرستی احمدی در معاون فرهنگی-همگانی امروز طی حکمی از سوی وزیر ورزش و جوانان ، او رسما به عنوان معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی منصوب شد.

بدین ترتیب با حکم سلطانی فر، شایعات پیرامون انتخاب یک فرد جدید برای این سمت پایان یافت و احمدی به کار خود در وزارت ورزش ادامه می دهد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز