استقلال به صحبت های سعید آذری مدیرعامل ذوب آهن واکنش نشان داد.

به گزارش مرور نیوز، بعد از انتشار نامه قدیمی سعید آذری خطاب به امیرحسین فتحی و هواداران استقلال، این باشگاه با انتشار اطلاعیه ای به این موضوع واکنش نشان داد. در این اطلاعیه آمده است:

تنها یک روز به شروع نیم فصل دوم برای استقلال باقی مانده و این گونه جوسازی و انتشار مکاتبات میان دوباشگاه که حرکتی حرفه ای به نظر نمی رسد، جای تعجب دارد. آن هم از باشگاهى به قدمت ذوب آهن و مدیرعاملى که داراى تجربه مدیریتى میباشد .

باشگاه استقلال جهت تنویر افکار عمومی اعلام میکند باشگاه ذوب آهن چک ۹۰۰ میلیون تومانی قبلی در ازای انتقال مرتضی تبریزی را در تاریخ ۱۴ بهمن ( ۳ روز قبل ) تحویل و ۳ فقره چک با تاریخ های جدید دریافت کرد که هنوز موعد هیچکدام از این چک ها فرا نرسیده که این اقدام در عمل به معنای مصالحه بوده و با ادعاهای مطرح شده تناقض دارد. ضمن این که رسید دریافت این چک ها در باشگاه استقلال موجود است.

جای تعجب دارد چرا آقای آذری که چک قبلی را تحویل داده و ۳ روز قبل ۳ فقره چک جدید دریافت کرده، نامه ارسالی خودش را رسانه ای کرده و چنین ادعایی مطرح کرده است.

سه فقره چک مزبور متعلق به باشگاه استقلال نبوده ومجرى اسپانسر باشگاه چکهاى مربوطه را صادر و کلیه مسئولیتهاى قانونى متوجه ایشان میباشد .

به آقای آذری و دوستانش توصیه میکنیم وارد روابط باشگاه استقلال و هوادارانش نشوند، هواداران عزیز وفهیم استقلال رفتار این باشگاه برای صدور اجازه جدایی مرتضی تبریزی را به خوبی به یاد دارند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز