پیشکسوت داوری فوتبال ایران ، سرپرست ریاست کمیته داوران را بر عهده گرفت .

به گزارش مرور نیوز، هدایت ممبینی داور سابق فوتبال ایران با منحل شدن رییس کمیته بازیابی فدراسیون فوتبال، به عنوان رییس کمیته داوران منصوب شد. پیش از سپردن این مسئولیت به ممبینی، ریاست کمیته داوران بر عهده فریدون اصفهانیان بود که بعد از استعفای وی، علیرضا سهرابی برای مدتی سرپرستی این کمیته را بر عهده داشت .

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز