در مراسمی با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان افتتاح شد.

به گزارش مرورنیوز، رئیس دانشکده بهداشت رفسنجان یکشنبه شب در این مراسم اظهار داشت: پیگیری برای اخذ مجوز دانشکده بهداشت از سالهای قبل دنبال شده تا اینکه در زمان دولت کنونی توسط دکتر حکیمی معاون آموزشی پژوهشی دانشگاه مصر مجوز آن در بهمن ۹۴ اخذ شد.

محمد اسدپور با بیان اینکه این دانشکده در راستای ارتقای سلامت مردم فعالیت خواهد کرد، افزود: با توجه به اینکه برای گرفتن مجوز دانشکده باید سه رشته بهداشتی را می داشتیم بنابراین از سال ۹۲ پیگیری برای گرفتن رشته های حوزه بهداشت آغاز شد.

وی تصریح کرد: در سال ۹۲ اولین رشته ای که گرفتیم مجوز کارشناسی ارشد آموزش بهداشت بود، مهرماه سال ۹۳ کارشناسی بهداشت عمومی، بهمن ۹۳ کارشناسی بهداشت محیط و بهمن ۹۴ نیز تکنیسین سلامت دهان و دندان را گرفتیم.

رئیس دانشکده بهداشت رفسنجان تصریح کرد: این دانشکده حدود ۱۶۰ دانشجو دارد که از این تعداد ۱۸ ارشد آموزش بهداشت و بقیه کارشناسی و کاردانی هستند.

عسکرپور با بیان اینکه سه رشته دیگر نیز برای این دانشکده تقاضا کرده ایم، یادآور شد: رشته های کارشناسی حشره شناسی، بیولوژی و مبارزه با ناقلین بیماریها، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی را تقاضا کرده ایم که امیدواریم برای سال آینده مجوز آنها را به این دانشکده بدهند.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز