رئیس اورژانس مازندران با تاکید بر مدیریت سریع حوادث در نوروز، گفت: در این ایام 3294 ماموریت توسط اورژانس مازندران در نوروز انجام شد.

به گزارش مرور نیوز، یحیی صالح طبری ظهر امروز در جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر مازندران، اظهار داشت: اورژانس بزرگ‌ترین و بیشترین خدمات رسانی را به حوادث دارد که با پیگیری کمیته بهداشت و درمان، بیمارستان‌ها مجهز به امکانات شدند و پزشکان اورژانس نیز افزایش یافتند.

وی افزود: با نظارت بر بهداشت، درمان و دارو کشف موادغذایی فاسد، 39 درصدافزایش داشت.

صالح طبری تصریح کرد: در زمینه مامویت اورژانس نیز سه هزارو 294ماموریت انجام که نسبت به سال گذشته چهار درصد افزایش یافت.

جانشین رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ستاد خدمات سفر مازندران افزود: ماموریت غیرتصادفی 15درصد افزایش و تصادفی سه رصد کاهش داشته است.

وی گفت: 92 هزارو 500 مورد ویزیت توسط اورژانس انجام شد و طبق آمار از زایشگاه‌های بیمارستان‌ها میزان تولد 17درصد رشد داشت.

صالح طبری گفت: تا کنون بیش از شش هزار کیلوگرم مواد غذایی فاسد کشف و معدوم و به صنوف مختلف 142اخطاریه بهد اشتی داده شد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز