رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت:استفاده از سیستم های نوین در کشاورزی گلستان ضروری است و کشاورزان باید به این سمت بروند.

به گزارش مرورنیوز، مختار مهاجر، ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد فنی و شورای هماهنگی سازمان جهادکشاورزی گلستان که در سالن جلسات سازمان تحقیقات پنبه جهاد کشاورزی برگزار شد،  از مدیران سازمان و کشاورزان،خواست که به بحث مکانیزاسیون و استفاده از سیستم های جدید در کشت و کار توجه داشته باشند.

مهاجر افزود: اگر جایگزینی بذر در خاک انجام نشود امکان پایداری و رشد گیاه فراهم نخواهد شد.

وی به بیان اهمیت تغذیه گیاه پرداخت و اظهار کرد: یکی از پارامترهایی که باید عملیاتی شود تغذیه گیاه است که باید حضور فعالتری داشته باشیم.

مهاجر افزود: کار زراعی بسیار سختی در سال ۹۴-۹۵ انجام شد و این سطح توقع از استان را بالا برده و نگه داشتن این سطح تولید سخت است.

وی به گردهمایی کشت پاییزه اشاره کرد و تاکید کرد: نقاط ظعف ما در این گردهمایی مشخص شد و باید ببینیم چقدر از خلا عملکرد را در زمان مدیریتی خود جبران می کنیم.

مهاجر افزود: برآورد کیفی که از پتانسیل تولید در غلات شده است میزان هفت الی هشت تن را به ما اعلام می کند که در این برآورد، ما و کشاورز هیچ نقشی نداشته ایم و این توان پتانسیل عملکرد کشاورزان پیشرو بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان به بیان پارامترهایی که باید عملیاتی شود پرداخت و گفت: در بحث تغذیه گیاهی باید فعال تر ظهور کنیم که این مستلزم پررنگترشدن نقش کارگزاران است.

مهاجر تاکید کرد: وقتی ۸۵ هزار تن به ۱۳۰ هزار تن می رسد این عملکرد مجموعه زنجیره توزیعی و خدماتی در بخش تغذیه گیاهی را نشان می دهد اما این کافی نیست و ما میانه راه هستیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان تصریح کرد: گیاهان ما بریده اند و نمی توانند پتانسیل خود را بروز دهند، فیزیولوژی خوبی دارند ولی توان خوشه زایی و رشد دانه خوبی ندارند.

وی در پایان از همکاران خود خواست که تغذیه گیاه منطقه شمال استان توجه داشته باشند و تصریح کرد: نباید از این پتانسیل بی بهره باشیم.

در این جلسه مدیر حوزه ریاست جهاد کشاورزی گلستان به بیان تامین نهاده پرداخت و گفت: تمام عواملی که لازم است تامین نهاده انجام شود از بحث تدارکات، حمل و نقل، تامین منابع اعتبار باید گفته شود.

محمد سبزه تاکید کرد: استان در سال گذشته رتبه خوبی داشت و امسال مسوولیت ما قطعا سنگین تر است.

وی تصریح کرد: ما در بحث کشت محصولات پاییزه یعنی دانه های روغنی ورود کرده ایم و می خواهیم که تامین کننده بخشی از روغن کشور باشیم.

مدیر حوزه ریاست جهاد کشاورزی گلستان به مسئولیت های کشت محصول اشاره کرد و گفت: بحث بیماری ها را کشاورز نمی داند و احتیاج به پیش آگهی هایی دارد که متخصصان ما باید از ماه ها قبل به کشاورزان داده شود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز