آنست
  • مرور نیوز از تناقض‌گویی یک مسئول در بحران گزارش می دهد؛

    از قدیم می گفتند که درد سوزش را فردی می داند که دلش سوخته باشد. حادثه مرگبار پلاسکو نشان داد که برخی مسئولان در شرایط عادی اظهار نظرهایی می کنند که عمق وضعیت بحرانی را نمی دانند یا کمتر مورد توجه قرار می دهند.