توطئه‌های آمریکا
  • آملی لاریجانی :

    رئیس قوه قضاییه گفت : وظیفه ما این است که شگرد و فریب دشمن را بشناسیم و راه نفوذ دشمن را دقیقا از همان نقطه‌ای که در مقام وارد آوردن ضربه است، سد کنیم.