رزمایش اقتدار هوایی فدائیان حریم ولایت
  • فرمانده نیروی هوایی ارتش:

    فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: پیام ما به ملت ایران این است که ما آماده پاسخ‌گویی به هر تهدیدی هستیم و پیام ما برای ملت های منطقه و کشورهای همسایه پیام صلح و دوستی است.

  • امیر سیاری با اشاره برگزاری موفقیت آمیز رزمایش فدائیان حریم ولایت؛

    معاون هماهنگ‌کننده ارتش گفت: پیام این رزمایش اقتدار و آمادگی نیروهای مسلح برای دفاع از کشور است که برای دوستان خوشحال کننده و به دشمن نشان می‌دهد که اگر اشتباه کنند پاسخی قاطع و پشیمان کننده دریافت خواهند کرد.