شهرداری فردیس
  • شهردار فردیس در خصوص دستگیری چند نفر از کارکنان شهرداری این شهر گفت: با وجود اینکه امکان تهاتر در شهرداری فردیس وجود نداشت، برخی از پرسنل شهرداری با همکاری افراد خارج از بدنه شهرداری با فرصت طلبی اقدام به جعل پرونده‌های بدهکار شهرداری در قالب تهاتر کرده‌اند.