امیر خلبان عزیز نصیرزاده
  • فرمانده نیروی هوایی ارتش:

    فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: پیام ما به ملت ایران این است که ما آماده پاسخ‌گویی به هر تهدیدی هستیم و پیام ما برای ملت های منطقه و کشورهای همسایه پیام صلح و دوستی است.