حضور زنان در مسابقات ورزشی
  • حضور زنان در دیدار بسکتبال ایران و عراق شاید یک پایان برای شروعی دوباره بود. بی شک حضور زنان در ورزشگاه ها نمی تواند خدشه ای بر جایگاه کرامت زن در جامعه وارد کند، اگر با رویکردی مستدل و منطقی شکل گیرد.