حق آبه چیتگر
  • آرش میلانی:

    رییس کمیته محیط زیست شورای شهر گفت: مقرر شد تا بدهی شهرداری منطقه ۲۲ به شرکت آب و فاضلاب از محل مطالباتش تهاتر شود و با توجه به این توافق مقرر شد تا آب چیتگر وصل شود.