دنیله دروسی
  • باشگاه رم ایتالیا به فرانچسکو توتی سمت مدیر فنی تیم را پیشنهاد داد و توتی هنوز جوابی رسمی به این پیشنهاد نداده است .