رزمایش فدائیان حریم ولایت نهاجا
  • امیر سیاری با اشاره برگزاری موفقیت آمیز رزمایش فدائیان حریم ولایت؛

    معاون هماهنگ‌کننده ارتش گفت: پیام این رزمایش اقتدار و آمادگی نیروهای مسلح برای دفاع از کشور است که برای دوستان خوشحال کننده و به دشمن نشان می‌دهد که اگر اشتباه کنند پاسخی قاطع و پشیمان کننده دریافت خواهند کرد.