زمان دادگاه محمدعلی نجفی
  • وکیل مدافع محمد علی نجفی:

    وکیل مدافع شهردار پیشین تهران گفت: به محض آنکه زمان قطعی اولین جلسه دادگاه آقای نجفی از سوی دادگاه و شعبه محترم به ما اعلام شود، قطعاً اظهارنظر می‌کنم و در اسرع وقت رسانه‌ها را در جریان زمان برگزاری اولین جلسه رسیدگی به اتهامات موکلم قرار خواهم داد.