شهروز برزگر
  • عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

    شهروز برزگر، با یادآوری این مطلب که مردم پا به پای نظام ایستاده اند و چهل سال است که تحریم هستیم، گفت: بنابراین باید متحد باشیم و با این اتحاد و انسجام و وحدت ملی از تحریم ها عبور می کنیم.

  • نماینده مردم سلماس:

    نماینده سلماس با انتقاد از شرایط اختصاص تسهیلات وام کم‌بهره و بدون‌بهره به کشاورزان، دامداران، روستاییان و کسبه گفت: تسهیلات ارائه شده کمر تولیدکنندگان و کشاورزان را شکسته بطوری که بعضا پول دریافت شده بانک‌ها از کشاورزان، دامداران و کسبه از ربا هم بدتر است.