صادرات سوخت
  • سردار شریف:

    سخنگوی سپاه پاسداران گفت: از اول انقلاب تا کنون سنگین‌ترین و دقیق‌ترین تحریم‌ها در حوزه دفاعی انجام شده است، اما برجسته‌ترین دستاوردهای ما هم در حوزه دفاعی بوده است. به گونه‌ای که دشمن هم به توان دفاعی ما اعتراف دارد.