مانوئل کودو
  • وزیر نفت :

    زنگنه گفت : نمی‌شود برخی کشورها خارج از اوپک تصمیم‌گیری و آن را به اوپک تحمیل کنند. چنین رفتاری برای بقای اوپک خطرناک است. اوپک یک سازمان سیاسی نیست.