نگاه مدیرعامل بیمه کوثر به مدیریت ریسک
  • نگاه مدیرعامل بیمه کوثر به مدیریت ریسک؛

    خلاقیت لازمه کامیابی در صنعت بیمه است و برای دستیابی به آن به نیروی انسانی خلاق، ایده‌ها و نگاه‌های نو نیاز داریم. همچنین فناوری‌هایی که بتواند محصولات خلاقانه را از ایده‌ها به وجود بیاورد و ساختاری که بتواند این عنصر خلاقیت را به محصول تبدیل کند، از الزامات این امر است.