هیات پارلمانی اعزامی ایران به ترکیه
  • جلیل رحیمی جهان آبادی درخصوص سفر هیات پارلمانی ایران به ترکیه گفت: اجلاس سه روزه بین المجالس آسیایی در ریزه ترکیه در حال برگزاری است. در روز افتتاحیه این اجلاس قطر و تیمور شرقی به عضویت این بین المجالس آسیایی درآمدند.