مشاور وزیر کشور در دولت احمدی نژاد

مشاور وزیر کشور در دولت نهم با بیان اینکه اصولگرایان مشکل بنیادین دارند، گفت: آنان هیچ شخصیت کاریزماتیک برای انتخابات…