مدیرکل پروژه ایتر صبح روز شنبه با رییس سازمان انرژی اتمی دیدار کرد.

مدیر کل ایتر به دعوت رئیس سازمان انرژی اتمی در رأس هیأتی برای یک سفر دو روزه صبح روز شنبه پانزدهم آبان وارد کشور می شود…

آمریکا در ماه اکتبر بمب های اتمی هدایت شونده مدرنیزه شده В۶۱ خود را دوبار بدون کلاهک آزمایش کرده است.

همکاری ایران و چین برای ساخت مجدد نیروگاه آب سنگین اراک آغاز شده است و دو کشور در راستای اجرای مفاد برجام گامهای عملی…