امام جمعه قزوین گفت: باید همگان تابع قانون باشیم و با صداقت نسبت به آن رفتار کنیم و آن را تابع و قربانی هوس‌ها،…